Blazersensemble Nieuwe Maten

O.l.v. Herman Draaisma

Den Hoorn, Texel, 2023

Herman Draaisma, dirigent

Herman Draaisma Herman Draaisma begon zijn studie klarinet aan de Muziek Pedagogische Academie bij Gerard van der Weerd en studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Pierre Woudenberg. Daarnaast rondde hij een studie basklarinet af bij Tom Sieuwerts. Na voltooiing van de klarinet studie volgde hij, eveneens aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, een studie orkestdirectie bij Lucas Vis die hij na zijn afstuderen assisteerde bij onder andere Taller theater.

In 1992 trad hij in dienst als klarinettist/basklarinettist bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamer Orkest in Amsterdam. In 2011 dirigeerde hij Het Nederlands Kamerorkest met een wereldpremière van Matijs De Roo.

Daarnaast geeft hij leiding aan diverse symfonieorkesten, harmonieorkesten en blazersensembles uit de amateurwereld. Zo is hij vaste dirigent van Strijkorkest Zoroaster in Utrecht.

Van 2002 t/m 2022 was hij dirigent van het jeugdstrijkorkest Arcato in Zutphen. In 2014 en 2015 dirigeerde hij het Nieuw Klassiek Collectief.

Tot op heden is hij dirigent van het blazersensemble Nieuwe Maten en het blazersensemble Septentriones.

Regelmatg is hij werkzaam als repetitor bij het Utrechts Studenten Concert, Crea Orkest Amsterdam, Utrechts Studenten Koor en Orkest, Sweelinck Orkest Amsterdam, Het VU-Orkest, het Nijmeegs Studentenorkest en het Nederlands Studenten Orkest.

 

Foto: Lisanne Soeterbroek